Många vet ofta vad en hjärtstartare är för något, det är en maskin som man kan starta igång ett hjärta med, tack vare de elektroniska paddlar som är kopplade till en maskin som ger ifrån sig stötar som chockar igång hjärtat på den som har hjärtstillestånd igen. Men man vet ofta inte vad en defibrillator är för något, men det är i princip samma sak, en liknande maskin som oftast enbart finns på sjukhus för att kunna starta igång hjärtan som har stannat igen med hjälp av elektroniska stötar.

För att kunna och få använda en hjärtstartare (defibrillator) så måste man ha en utbildning som ger en tillstånd och licens att få använda den utan att man på något sätt kan skada någon annan om man inte har riktigt koll på exakt hur man ska göra för att det ska gå rätt till. Därför är det otroligt viktigt att man har respekt för en defibrillator då de har en otrolig kraft och om man inte använder den på rätt sätt så kan man istället för att rädda liv, ta någons liv utan mening bara för att man använder defibrillatorn på fel sätt eller vid fel tillfälle om det enbart hade räckt med vanligt hjärt- och lungräddning som man gör för hand.

Låt sköterskor och läkare arbeta ifred när de använder defibrillatorer

Om man är på ett sjukhus så är det viktigt att man tar ett steg tillbaka när en sköterska eller läkare tar fram och ska använda en defibrillator. Det spelar ingen roll om det är någon som du älskar som har hjärtstillestånd och behöver få hjärtat igång startat av en defibrillator. Du gör mer skada än nytta om du befinner dig för nära och stör arbetet eftersom att den utbildade sköterskan eller läkaren behöver ha sitt utrymme för att göra det arbete som kommer att rädda din älskades liv.